Vi erbjuder skogsgödsling och askåterföring

Vi erbjuder, såväl större som mindre markägare, rådgivning och spridning av växtnäring på skogsmark. Syftet är att med helhetssyn öka tillväxten och därigenom lönsamheten inom skogsbruket på ett miljövänligt och klimatsmart sätt.

Vi marknadsför och distribuerar gödselmedel i samarbete med Svenska Foder samt utför markspridning med egen spridningsutrustning. Om så erfordras kan vi även erbjuda spridning med helikopter via samarbetspartners.

Svensk Skogsgödsling AB erbjuder även tjänster inom t ex utbildning, rådgivning, utredningar, skogsbruksplaner, provtagning, träd- och markanalyser.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta Svensk Skogsgödsling AB för en vidare diskussion om vad vi kan erbjuda Dig och Din Skog.

maskin

Aktuellt

Utbildning & konsulttjänster

Svensk Skogsgödsling AB erbjuder utbildning och konsulttjänster enligt era önskemål

Utbildningar

Konsult